Klachten & terugsturen


U heeft de mogelijkheid om de door u bestelde en door de Thee Dame geleverde non-food artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Thee en andere levensmiddelen kunnen om redenen van voedselveiligheid helaas niet worden geretourneerd.

Er wordt verwacht dat u binnen deze termijn zorgvuldig bent omgegaan met de artikelen en de bijbehorende verpakkingen. U mag de artikelen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u de artikelen wenst te behouden. Als u van uw retourrecht gebruik wilt maken, dan dient u de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking te retourneren.

De geretourneerde artikelen, inclusief eventuele door de Thee Dame in rekening gebrachte verzendkosten bij een volledige retournering van uw bestelling, worden op uw factuur in mindering gebracht en bij vooruitbetaling zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) terugbetaald.

De verzendkosten en het risico van het retourneren zijn voor uw rekening.

Uw bestelling wordt uiteraard met de grootst mogelijke zorg afgehandeld. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de door de Thee Dame geleverde artikelen, dan hoort de Thee Dame dat graag zo spoedig mogelijk van u.

Wat er ook aan de hand is,

u wilt iets retourneren of u heeft een klacht, neem altijd eerst even contact op met de Thee Dame, voordat u zelfstandig actie onderneemt. Samen met u proberen wij de voor alle partijen meest gunstige oplossing te bereiken. Wij willen u uiteraard graag weer als tevreden klant terugzien!